Gröna transporter

I ett samhälle som växer och växer samtidigt som det känns som det minskas på grund av att vi kommunicerar på ett annat sätt och kommunikationerna mellan punkterna blir tätare och bättre är det allt viktigare att fokusera på hur vi ska få det hela att vara så grönt som möjligt.

Ja, vi förflyttar oss mer från den verkliga och fysiska världen in i cybervärlden och till att handla varor på nätet. Men, faktum kvarstår att dessa varor vi handlar måste finnas någon stans och sedan transporteras. Du kan läsa mer på Lagerkompaniet om att förvara varorna på ett och samma lager som sedan körs ut för att på detta sätt fösa ihop dina varor med andras så transporterna minskas och på detta sätt dra ditt strå till den gröna stacken.

44,9 miljarder till transport och infrastruktur

Enligt statens budgetproposition 2014 är det tänkt att nästan 50 miljarder ska läggas på transportpolitik. Hissnande summor som förhoppningsvis kommer medföra att våra vägar både blir lite bättre, lite grönare och de fordon som färdas på dem färdas i lite bättre drivmedel. Vi kan även läsa att EU tar stora satsningar för att få fler gröna transporter genom att försöka finna alternativa drivmedel. Detta skulle gynna både miljön men även ekonomin. Just nu så står transportsektorn för den största andelen av oljekonsumtionen i EU.

Måste bli fler investerare

Problemet ligger inte i att finna dessa alternativa drivmedel utan problemet är att investerarna är osäkra på denna marknad och inte väljer att hoppa på detta gröna tåg. Och om vi inte har en bra infrastruktur för att göra vägarna bättre, sätta upp fler laddningsstationer och visa att man menar allvar så är det svårt för privatpersoner att hoppa på och köpa en grönare bil. Innan man åker måste man först lägga klart vägen. Dessutom måste produktionerna öka så man kan sälja dessa bilar till konkurrenskraftiga priser och locka även med den ekonomiska aspekten.

Ett och samma lager minskar på transporterna

Ska man tänka ett steg längre för företag som använder sig av att skeppa ut varor är det en miljösmart idé att man samlar alla sina produkter i stora lagerlokaler för att sedan, tillsammans med andra företags produkter, låter företagen skeppa ut dem. Detta minskar trafiken och man slår många flugor i samma smäll. Dock är det extremt viktigt att ni väljer ett lagerföretag som även tar hänsyn till miljön.

Vad vi kan sia om i framtiden

  • Vi alla måste bli bättre på att ta ansvar för vår miljö och för att våra barns barn ska ha en grön framtid.
  • Genom att ta ett steg i taget och satsa på att förbättra vägarna så kommer behovet öka av att skaffa sig en miljövänligare bil.
  • Sammarbeten mellan länder kommer bli viktigare och vi måste gå ifrån landsgränser för att se ett helhetsperspektiv och att vi alla befinner oss på denna jord och kan ta ansvar.
  • Solpaneler kommer att komma in starkt på marknaden och snart kommer vi vara förvånade att vi väntade så länge med att övergå till mer solenergi.