Lagret är navet i företaget

Om du funderar på att starta upp en e-handel eller någon annan typ av företag som säljer fysiska produkter, lär du behöva ett lager. Inte sällan ligger nästan allt fokus på att planera den vanliga verksamheten och ofta blir företagare förvånande över hur svårt det är att organisera ett välfungerande lager som dessutom inte kostar för mycket. Låt oss titta närmare på vad som krävs för att komma igång.

Ett gott råd är att tänka på ledtiden. Köper du till exempel varor eller material från Kina, kanske det tar flera veckor innan de kommer fram. Dina kunder lär inte vara beredda på att vänta och då behöver du ett stort lager. Ägnar sig ditt företag åt specialtillverkade produkter där kunden är beredd att vänta, kanske det går att själv beställa från underleverantörer i samband med att en kundorder läggs. I så fall kan lagret vara betydligt mindre.

Givetvis spelar också storleken på produkterna in. Otympliga vitvaror kräver till exempel mer plats än t-shirts och det behövs truckservice för att transportera dem. Undvik nybörjarmisstaget att välja en för liten lagerlokal. Allt större lager verkar gälla för svenska företag. Är du väldigt osäker kan du välja ett flexibelt lager som byggs upp likt en byggställning och sedan kläs med en tät och vädertålig duk. Då får man en stor lagerhall som vid behov kan flyttas eller eventuellt byggas ut.

Vad behövs för att sköta lagerhanteringen?

Produkterna måste kunna transporteras in och ut ur lagret på ett enkelt sätt. Truckar är en effektiv metod för att hantera tunga produkter och hela lastpallar fyllda med varor. Ett generellt tips är att planera lagret så att varor som flyttas ofta ligger lättåtkomligt, medan varor som har lägre omsättning kanske placeras längre in eller på högre lagerhyllor. Fler förbättringsmöjligheter lär också upptäckas när lagerverksamheten har pågått under en längre tid.

Att anställa lagerpersonal och sköta administrationen av lagret är andra viktiga frågor. Även som nystartat företag kan det finnas möjlighet att anställa lagerarbetare med mångårig erfarenhet, det sparar utbildningskostnader. Glöm heller inte bort säkerheten, eftersom det finns gott om exempel på livsfarlig lagerhantering som har lett till allvarliga skador. För administrationen finns det färdigutvecklade lagersystem som kan köpas in; det blir ofta billigare än att försöka ta fram en egenutvecklad lösning för lageradministration.