Lyckas med körkortet för lastbil

Det är lätt att tro att lastbilskörningen är detsamma som att köra en lite större bil, eller att man automatiskt kan backa en lastbil med släp bara för att man har testat olika släpvagnar på sin egen personbil. Visst är körkänslan ungefär desamma, men att ligga rätt i kurvor och rondeller, att hela tiden få med sig släpet rätt och att backa i knepiga situationer kräver lite träning för den ovana.

Till skillnad från att köra en bil ställs andra krav på hur man som förare ska manövrera en lastbil, vilket är något som man bara kan lära sig genom att köra och öva praktiskt. För att kunna ta ett körkort för tung lastbil, krävs att man har ett svenskt B-körkort. I det prov som man behöver göra finns, när det gäller bland annat tung lastbil och tung lastbil med släp, de olika momenten:

  • Teoretiskt prov på ens kunskaper
  • Ett praktiskt körprov
  • Utförande av säkerhetskontroller av fordonet

Säkerhetskontrollen innebär bland annat att man vet hur man gör en säkring av lasten och att om man har ett släp, kan kontrollera att kopplingen mellan elanslutningarna och bromsarna fungerar.

Är ens mål att arbeta med vägtransporter, och efter det att körkortet är taget, köra lastbil på heltid kommer man att behöva sätta sig in i en del av vad det innebär när det gäller ens arbetsförhållanden. Som lastbilsförare är det vanligt att man kör alldeles för långa pass, vilket inte längre är tillåtet. Mer om vad som gäller kan man läsa på Transportstyrelsens hemsida.