Undvik konflikter med elektronisk körjournal

Som yrkesförare och lastbilschaufför förhåller du dig ständigt till olika regler. Många av reglerna kan tyckas invecklade, till exempel det ramverk som finns för kör- och vilotider. Reglerna finns där för att man ska kunna säkerställa en god konkurrenssituation i sektorn, men framför allt är det en arbetsmiljöfråga för förarna. Det i sig minskar också risken för olyckor. För att underlätta rapporteringen av körsträckorna kan man använda sig av en elektronisk loggbok.

Med en elektronisk körjournal kan du undvika missförstånd och konflikter från båda sidor: föraren slipper hålla manuell logg och undviker överbelastning med för långa körsträckor, och arbetsgivaren kan kontrollera att det är den bäst lämpade vägen som används vid körningen och kan också enklare planera upp rutten. Att förhålla sig till de regler som gäller vid kör- och vilotider är viktiga både för att skapa en god konkurrensmiljö för olika transportverksamheter. Chaufförerna riskerar heller inte att köra för mycket och kan enkelt kontrollera det på loggen. På det sättet undviker man konflikter som kan uppstå mellan förare och arbetsgivare, eftersom loggen förs automatiskt.

Yrkestrafiktillståndet innefattar yrkesmässig trafik med personbilar, lastbilar m.m. Frågan har funnits länge men har återaktualiserats då Skatteverket gått ut med nya regler vad gäller personalliggare. För att förenkla processen är det därför bra att installera en plug in som sköter det administrativa åt både HR och chauffören.

Körtider och regler för rast

Som yrkesförare har man ett ansvar att visa gott föredöme i trafiken. Det betyder inte bara hänsynsfull körning på motorvägar och att aldrig överskrida hastighetsregler och annat. Men det handlar också om att planera resan rätt, och ta ut alla vilotider som det finns föreskrifter om. Detta handlar både om förarens – men också medtrafikanternas – säkerhet.

Transportstyrelsen kan du hitta publikationen om kör- och vilotider och vilka regler som gäller. Där framkommer tydligt att den dagliga körtiden inte får överskrida nio timmar. Den maximala körtiden per vecka är 56 timmar – men på två av varandra följande veckor får den inte överträda 90 timmar. Det framgår också tydligt här att det inte är tillåtet att köra under sin rast. Efter 4,5 timmar måste du ha en rast på minst 45 minuter.

Manuell tidslogg slöseri med tid

Många förare slarvar med loggen eftersom de upplever den vara tidsödande. Med en elektronisk körlogg kan du enkelt se den planerade resan och den registrerar automatiskt din position och dagliga körsträcka. Det är helt enkelt ett mycket bekvämt och enkelt sätt att kontrollera rätt körsträcka och att regler för raster och vila följs. En alltför hård arbetsbelastning går lätt att spåra och då är det arbetsgivarens ansvar att planera dina resor på ett sätt som inte är överbelastande. Det är en rent facklig fråga i slutändan, eftersom den  kommer gynna yrkesförare och agerar helt i deras intresse. Förhoppningsvis kan vi se bättre arbetsmiljöförhållanden tack vare elektroniska körjournaler och enklare ta upp problem med sträckor och transporttider med dessa.